ระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    
กรมการปกครองขอเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) ใหม่เพื่อความปลอดภัยของระบบ ท่านสามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ได้ที่ http://intranet.dopa.go.th ในเมนูหัวข้อ "ระบบรายงานผล"
หากบันทึกข้อมูลไม่ได้ แนะนำให้ใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox ในการเปิดบันทึกข้อมูล

Sign In เข้าสู่ระบบ

ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง โทร : 02-283-1222